top of page

Rekonstrukce vlakového nádraží Kamenice nad Lipou

Nádraží se nachází na úzkorozchodné železniční dráze - Jindřichohradecké místní dráhy a.s. . Železnice byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století spolu se všemi nádražními budovami, z nichž se většina dochovala v původní podobě. Nádraží v Kamenici nad Lipou patří k nejvýznaměnšjím uzlům na celé trati - spolu s Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí. Nádraží v 50. letech prošlo nevhodnou rekonstrukcí, která budovu připravila o cenné detaily - typická špaletová okna, štukové šambrány, fabiony, původní podlahy a vnitřní vybavení.
Cílem rekonstrukce bylo navrátit budovu do původního historického stavu. Dále bylo nutné naložit s nepůvodní přístavbou východního křídla. Ta je přestavěna v industriální manufakturu - výrobu Edmonsonových jízdenek s expozicí pro turisty.

bottom of page