top of page

Dům v zahradě

Předmětem studie je návrh bydlení pro mladou rodinu, na zahradě náležící rodinnému domu, který je ve vlastnictví rodičů investorky. K výstavbě nového objektu bylo přistoupeno po ověřovací studii, které prověřovala i možnosti přístavby a nástavby stávajícího objektu.

Hodnocena byla kritéria - náklady na výstavbu, zátěž při výstavbě, architektura. Výrazná dočasná omezení a především celková transformace objektu, kterou by případná přístavba/nástavba přinášela, vedly k zamítnutí těchto variant.
Bylo tedy přistoupeno k návrhu novostavby v zadní části zahrady, která musí na minimální možné zastavěné ploše nabídnout odpovídající zázemí pro 4 člennou rodinu a která bude v daném okolí působit nerušivě.

bottom of page