top of page

Řadový dům Kardašova Řečice

Projekt řešil celkovou rekonstrukci a změnu v užívání staršího kamenného domu v centru obce Kardašova Řečice. Součástí projektu byl sanační postup pro odstranění vzlínající vlhkosti, a napadení krovu tesaříkem krovovým.

Objekt získal v roce 2021 stavební povolení.

bottom of page