top of page

Náměstí Deštná

Řešeným územím je menší část náměstí, která přechází v ulici Adamská, kde se nachází většina důležitých městských institucí jako radnice, knihovna a obě muzea. 

Stěžejním úkolem návrhu bylo vyřešit současné velké výškové rozdíly mezi chodníky a vozovkou a zároveň zajistit maximální pěší prostupnost ulicí. 

Projekt získal v roce 2021 stavební povolení, je plánována realizace. 

bottom of page