top of page

Floristická kavárna Na Pomezí

Návrh interiéru bývalých komerčních prostor v parteru měšťanského domu v Nové Bystřici byl specifický ve skloubení prodeje a vázání květin s podáváním kávy a občerstvení. 

V roce 2019 byl vypracován projekt interiéru a změny v užívání stavby, kavárna byla úspěšně otevřena na začátku roku 2020.

bottom of page