top of page

Chatový tábor Malý Ratmírov

Série návrhů, které se snaží komplexně řešit postupně celý kemp. 

Doposud proběhl návrh interiéru hospody a rekonstrukce zděných chatek se sociálním zařízením. 

Nyní probíhá projekt rekonstrukce hlavní budovy - dispozice, obálka, stínění terasy. 

V roce 2021 byla vypracována komplexní územní studie řešící rozvoj lokality. 

bottom of page