top of page

RD Starý Otín míří pro stavební povolení

Další pěkný projekt opouští ateliér:) Spolupráce s investorem probíhala ukázkově a nic se nepodcenilo.

STUDIE Na přelomu roku 2021/2022 se vypracovala studie, jako výsledek několika pracovních variantních řešení a spousty osobních konzultací. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPAVA Náročný svažitý terén byl kompletně geodeticky zaměřen. Následně byli vykopány 3 geologické sondy, a byl vypracován geologický posudek pro zakládání. Následovalo měření radonu a pedologický průzkum. Byly předjednány zásadní souhlasná stanoviska pro výstavbu - územní plán, ochrana lesa. PROJEKT Byl vypracován se všemi požadovanými přílohami, včetně prováděcího projektu vytápění, elektroinstalace, vzduchotechniky-rekuperace, zdravotechniky, statiky, požárního řešení. Vše zkoordinované, aby při realizaci nedocházelo ke kolizím.

INŽENÝRING Nakonec byla vyřešena všechna nutná souhlasná závazná stanoviska pro výstavbu, hygiena, sítě, životní prostředí, atd. Byla schválena výstavba v ochranném pásmu lesa. Vytisknuto, orazítkováno, podáno.

A proč to píšu, stavba domu je pravděpodobně naše největší investice. Kvalita a podrobnost projektu/návrhu už na začátku zcela zásadně určí kvalitu výsledku. A dobrý projekt zkrátka potřebuje čas. Několikrát do roka se mi stane, že při první schůzce(tzv. námluvy) s budoucím investorem, zjistím, že už staví. Nebo že má domluvené řemeslníky na příští měsíc. Z mojí několikrát potvrzené zkušenosti je takový počin odsouzen k improvizaci, komplikacím, a nakonec nezdaru už v zárodku.

I ty přijď včas!

Recent Posts
Archive
bottom of page