top of page

Jak probíhá návrh rekonstrukce bytu/ návrh interiéru

V nadcházejícím roce se začíná uvolňovat trh s byty a jejich koupě se stává dostupnější. Většinu bytu čeká po koupi rekonstrukce, ať už větší, se stavebními zásahy a změnou dispozičního řešení, nebo drobnější, kde se změny odehrávají spíše v rovině interiérového vybavení. V obou případech se vyplatí rekonstrukci rozmyslet, ideálně s architektem. Protože se dotazy na tohle téma množí, a protože celý proces u návrhu interiéru nás možná není tak zažitý jako u stavby domu, na dalších řádcích je rozepsaný celý proces návrhu interiéru obecně, od koupi po realizaci. :)


1. Koupě

V našem okolí narazíme většinou na objekt zděný, panelový, nebo s monolitickým skeletem. Skelet představuje asi největší svobodu při úpravě dispozic, u panelového domu a zděného systému už se do dispozic více propisuje nosný systém stěn. V každém případě je dobré už samotnou koupi/pronájem konzultovat s budoucím architektem návrhu.


2. Zaměření, zpracování investorových představ o novém bydlení

Nutným výchozím podkladem pro návrh je zaměření objektu, určení nosné konstrukci. V této fázi dá investor s architektem dohromady své požadavky, které slouží jako zadání pro návrh. Požadavky jsou provozní a estetické.

Provozní požadavky investor popíše jednak přímo, např. potřebuji oddělenou kuchyň a dvě ložnice, jedna nepřímo - popisem svého životního stylu, práce, způsobem trávení volného času. V případě komerčního interiéru do požadavků vstupuje obchodní plán.

Estetické nároky jsou komplikovanější, ty se postupně vyvíjí v reakci na průběh návrhu, jako dobrý start je vhodné s architektem projít "věci" (z oblasti bydlení, designu, i jiných věcí z vašeho okolí), které se investorovi líbí, má k nim vztah.

3. Vypracování prvních variant studie

Návrh je společná cesta, dialog mezi investorem a architektem. Postupně jsou představovány první myšlenky a nápady na řešení, které vycházejí z investorových požadavků, z potenciálu místa a z architektova vhledu. První varianty jsou spíše principy než detailní výkresy, většinou se pracuje se 2-3 variantami, v průběhu návrhu se pak vybere jedna z variant a ta se zpřesňuje do větších detailů.

4. Vypracování konečné verze studie

Ve chvíli, kdy jsou vyřešeny všechny aspekty probíhajícího návrhu ke vzájemné spokojenosti, studie je dokončená. Výsledek je prezentovaný půdorysy, řezy, vizualizacemi, a odkazy na materiály, prvky, apod.


5. Vypracování projektu

I v případě, že rekonstrukce nebude podléhat stavebnímu povolení, je potřeba studii rozkreslit do projektového detailu - pro truhláře, obkladače, zedníka, elektrikáře, apod.


6. Autorský dozor při realizaci

Největší zárukou dobrého provedení je spolupráce i při realizaci. Projekt sám o sobě nedokáže postihnout drobné, ale důležité odchylky v odstínech - např. u dýhovaného nábytku, dekorativních stěrek, apod.

Takové prvky je vždy před realizací vhodné vzorkovat, poté je zkonzultovat s architektem, až poté zahájit výrobu, realizaci. U zásadnějších rekonstrukcí může při odkrytí konstrukcí dojít ke změně předpokládaných skutečností.
Recent Posts
Archive
bottom of page